C++ tiedostonluku ja tulostus

Tässä artikkelissa on esiteltynä C++ ohjelma joka onnistuneesti avaa tekstitiedoston ja tulostaa siellä olevat rivit ja sulkee sen tämän jälkeen. Artikkelin lopusta on myös mahdollista ladata lähdekoodi ja valmiiksi käänneety ohjelma

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

// Määritetään kirjastot

int main () {
string rivi;

//Määritetään string muuttuja rivi

ifstream tiedosto (”teksti.txt”);

//Halutaan  lukea tiedostoa – ifstream

if (tiedosto.is_open())

// Tarkistetaan jos tiedosto on auki

{
while ( tiedosto.good() )
{
getline (tiedosto,rivi);
cout << rivi << endl;

//Kun tiedosto on auki luetaan sitä niin kauan kuin rivejä on
//Lisäksi tulostetaan rivit käyttäjälle

}
tiedosto.close();

//Suljetaan tiedosto

}

else cout << ”Tiedoston avaaminen epäonnistui”;
return 0;

}

// Jos jokin meni pieleen, kerrotaan siitä käyttäjälle

Lähdekoodi

 

Lataa Tekstitiedostonlukija

 

Lähteet

Päivi Hietanen C++ ja olio-ohjelmointi (8 painos)

 

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Advertisement